Virtual Study

27 lutego 2016

Dynamiczne grupy dystrybucyjne - filtrowanie użytkowników

Tworząc dynamiczne listy dystrybucyjne czy polisy list adresowych w panelu administracyjnym serwera Exchange możemy wybrać tylko kilka podstawowych atrybutów - "State or province", "Country", "Department" oraz jedną z 15 wartości Custom Attributes (rysunek poniżej).




















Co jednak w przypadku, gdy chcemy stworzyć filtr na podstawie np. nazwy miasta? Czy trzeba tą wartość skopiować do Custom Attribute? Na szczęście nie jest to potrzebne.
Zespół produktowy uwzględnił jeszcze wiele innych atrybutów, jednak w żadnej wersji systemu nie umieścił ich w kreatorze. Żeby było ciekawiej, nazwy atrybutów Exchange nie zawsze są takie same w Exchange, co w Active Directory, a niektóre atrybuty nie mają nawet swoich odpowiedników w AD (!). Żeby nie popełnić błędu dobrze jest sprawdzić listę, która jest dostępna np. w artykule
Na liście musimy zatem odszukać odpowiedni nazwę odpowiedniego atrybutu. Jeżeli chcemy filtrować po nazwie miasta, np. Warszawa, to musimy utworzyć grupę, wykonując komendę:
New-DynamicDistributionGroup -Name WawaUsers -RecipientFilter {(City -eq 'Warszawa')}
Co ciekawe, jak podejrzymy właściwości tak zdefiniowanej grupy, to zobaczymy komunikat, że filtr został utworzony w Powershellu i w ten sam sposób może być zmieniony (rysunek poniżej).













Jeżeli sprawdzimy właściwości z poziomu shella, to zobaczymy, że system automatycznie dodał dodatkowe warunki, doprecyzowujące zakres filtrowania:







Jak widać, możemy w wyrażeniach, będących elementami filtru stosować wilcard i różne wyrażenia logiczne.

Brak komentarzy: