Virtual Study

05 lipca 2014

Publikacja Sharepoint 2013 na Kempie i SSO

Konfigurując usługi Exchange i Lync czasem również mam okazję wykonać pewne akcje integracyjne dla Sharepointa. Publikacja Exchange i Lynca z wykorzystaniem zewnętrznych Load Balancerów jest dobrze opisana, zarówno przez producentów tych urządzeń jak i przez Microsoft, jednak w zakresie publikacji usług Sharepoint trudno znaleźć w internecie procedurę w tym zakresie. Zwłaszcza, że ze względu na kończące się wsparcie dla TMG, jeżeli firma chce opublikować swoją witrynę z dodatkowym zabezpieczeniem problem ten nabiera dodatkowego wymiaru. Niedługo Kemp udostępni niebawem dokumentację opisującą publikację usług Sharepointowych, jednak jak na razie tylko w zakresie pojedynczej witryny portalu firmowego.

Wielu administratorów wykorzystuje konfigurację Sharepointa, gdzie portal firmowy wykorzystuje krótką nazwę, np. http://intranet lub http://portal, a witryny użytkowników wykorzystują witrynę http://mysite. Jak w takim wypadku poprawnie opublikować Sharepointa dla naszych pracowników/współpracowników w internecie, tak żeby nie musieli przechodząc między tymi witrynami ponownie się uwierzytelniać?

Pierwszą kwestią jest oczywiście AAM (alternative access mapping). Chociaż można i bez tego skonfigurować publikację na Kempie, jednak dla porządku i spójności architektury dobrze jest zdefiniować publikację po https, z wykorzystaniem dostępnej z internetu nazwy hosta – np. https://intranet.pepug.org i https://mysite.pepug.org. Niestety Sharepoint zmusza nas do dodania certyfikatów dla tych witryn po stronie serwera IIS z poziomu konsoli IIS Managera oddzielnie, ale jak się o tym pamięta, to nie powinno być problemów.

Kolejnym krokiem jest dodanie na witrynie Sharepointowej możliwości uwierzytelnienia typu Basic.Zarówno dla witryny intranet jak i mysite. Jest ot bardzo proste, ale miejsce, gdzie to należy ustawić nie jest już takie oczywiste (przynajmniej dla mniej zaawansowanych). Należy zatem w centralnej konsoli administracyjnej Sharepointa wejść w zarządzanie aplikacjami (Central Administration-Application Management-Manage Web Application). Wybrać daną witrynę (na rysunku wybrana witryna intranet), a następnie kliknąć w przycisk Authentication Providers. Wybieramy z listy dostępnego providera (jeżeli nie konfigurowaliśmy Sharepointa w specyficzny sposób, powinien być tylko jeden – domyślny) – rysunek 2, a następnie zaznaczamy checkbox przy uwierzytelnieniu Basic (rysunek 3).

Wybór Authentication providerów dla aplikacji

Rysunek 1. Konfiguracja opcji uwierzytelniania dla aplikacji

Wybór providera

Rysunek 2. Wybór providera

Dodanie uwierzytelnienia typu basic do sposobów uwierzytelnienia

Rysunek 3. Włączenie uwierzytelniania typu Basic

Oczywiście po tym niezbędny będzie restart IIS-a, ale nie musimy za to ręcznie zmieniać ustawień w IIS Managerze.

Przejdźmy teraz do publikacji witryny (lub całej farmy, jeżeli mamy kilka FrontEndów Sharepointa).

Na Kempie tworzymy nową wirtualną usługę, do której dodajemy dwa subinterface’y powiązane z każdą z naszych witryn:

Standardowe opcje publikacji, zalecane dla Sharepointa przez Kempa

Rysunek 4. Standardowe opcje publikacji, zalecane dla Sharepointa przez Kempa

Na poziomie głównym serwisu dodajemy również certyfikat – bądź to zawierający obie nazwy publiczne, bądź to wildcardowy dla naszej domeny.

Subinterface’y dodane dla naszych witryn

Rysunek 5. Subinterface’y dodane dla naszych witryn

Teraz musimy utworzyć reguły,  które pozwolą wybrać z tej listy odpowiednią witrynę na podstawie nagłówka zapytania https, przekazanego przez klienta – jedną dla witryny intranet, jedną dla mysite:

Tworzenie reguły na podstawie nazwy witryny

Rysunek 6. Tworzenie reguły na podstawie nazwy witryny

Następnie we właściwościach zaawansowanych witryny włączamy content switching:

Włączenie content switchingu dla wirtualnej usługi

Rysunek 7. Włączenie content switchingu dla wirtualnej usługi

Teraz trzeba tylko przypisać odpowiednią regułę do obu witryn:

Dodanie reguły przełączania dla subinterface’u

Rysunek 8. Dodanie reguły przełączania dla subinterface’u

Dodanie reguły – wybór z listy reguł

Rysunek 9. Dodanie reguły – wybór z listy reguł

Po dodaniu reguł będzie o tym informacja pokazana we właściwościach subinterface’ów.

Lista subinterface’ów z informacją o przypisanych regułach wyboru treści

Rysunek 10. Lista subinterface’ów z informacją o przypisanych regułach wyboru treści

Ostatni punkt programu to skonfigurowanie ESP (Edge Security Pack) dla każdej z naszych witryn. W ramach konfiguracji ESP należy skonfigurować SSO, czyli w tym wypadku komunikację z kontrolerem/kontrolerami naszej domeny Active Directory.

Konfiguracja domeny dla SSO

Rysunek 11. Konfiguracja domeny dla SSO

Jeżeli na Kempie wcześniej było konfigurowane SSO dla Exchange, to nie musimy tego robić, wystarczy wybrać z listy już dostępnych domen.

Konfiguracja ESP dla subinterface’u

Rysunek 12. Konfiguracja ESP dla subinterface’u

W ten sposób publikujemy obie witryny. Wpisując w przeglądarce adres https://intranet.pepug.org pojawi nam się formularz logowania, po wpisaniu nazwy użytkownika domenowego i hasła zalogujemy się do portalu, po kliknięciu na odnośnik “O mnie” zostaniemy przekierowani do drugiej publikowanej witryny http://mysite.pepug.org, bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia. Jeżeli wpiszemy url naszej witryny OWA np. https://owa.pepug.org/owa, to również korzystając z SSO zostaniemy zalogowani do strony OWA naszego Exchange.

Brak komentarzy: