Virtual Study

06 maja 2013

Exchange 2013 OWA Offline Access

UPDATED - 25.01.2015

Jedną z ciekawszych funkcjonalności, jakie pojawiły się w Exchange 2013 jest możliwość włączenia trybu offline dla klienta przeglądarkowego OWA. W poprzedniej wersji Exchange podstawową różnicą pomiędzy funkcjonalnością Outlooka i OWA była możliwość dostępu offline do zapisanych lokalnie kopii wiadomości zsynchronizowanych z serwerem – Outlooki do wersji 2010 cache’owały całą skrzynkę użytkownika (bez Personal Archive), czego Outlook Web App nie potrafił. Outlook 2013 wprowadził możliwość ograniczania wielkości lokalnego cache (np. do maili z ostatniego roku), co przy dużych skrzynkach przyspiesza synchronizację i znacząco zmniejsza dla dużych skrzynek wielkość lokalnego pliku .ost. Exchange 2013 pozwala jednak wykorzystać Outlook Web App również do przeglądania w trybie offline, po włączeniu po stronie klienta tej funkcjonalności. Oczywiście administrator serwera może wyłączyć taką możliwość poprzez Outlook Web App mailbox policy – w ciekawy sposób opisano zasadę działania i konfigurację Offline Access na blogu zespołu Exchange, ale domyślnie użytkownik może włączyć sobie taką możliwość.Nie chcę tu opisywać jak to zrobić – dokładna procedura jest opisana na stronach pomocy dla Office. Warto jednak pamiętać o kilku dodatkowych aspektach dostępu offline.
Po pierwsze, dostęp offline działa tylko w kilku wybranych przeglądarkach, w ich najnowszych wersjach przeglądarek,  – nie jest wspierany dostepny ani w Firefoxie ani w Operze. Ponadto, tworzony jest lokalny magazyn, w lokalizacji zależnej od przeglądarki, np w Internet Explorer jest to %systemdrive%\Users\%username% \Local\Microsoft\Internet Explorer\Indexed DB, a w Chrome %systemdrive%\Users\%username% \AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases. W lokalizacjach tych przechowywane są bazy danych, zgodne ze standardem – odpowiednio dla IE i Firefox jest to baza IndexedDB, dla Chrome, Opery i Safari jest to WebSQL. Przeglądarki mają mniejsze możliwości zapisania lokalnego wiadomości niż dostępne są w Outlookach, ale w trybie dostępu offline są dostępne:
  • Standardowe foldery skrzynki pocztowej - Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze oraz inne foldery (maksymalnie 20), których zawartość została wyświetlona w okresie kilku ostatnich dni. Jeśli w ciągu kilku ostatnich dni wyświetlono zawartość ponad 20 folderów, będzie dostępnych 18 ostatnich folderów oraz foldery Skrzynka odbiorcza i Wersje robocze.
  • W każdym folderze dostępnym w trybie offline będzie widoczna zawartość z trzech dni lub 150 elementów, zależnie od tego, co jest większe.
  • W trybie offline załączniki są niedostępne.
  • Dostępny jest kalendarz (tylko podstawowy) – poprzedni miesiąc i przyszły rok.
  • Ograniczony zestaw przypomnień o nadchodzących wydarzeniach.
  • Folder Kontakty (wszystkie pozycje) oraz wszystkie osoby, do których często wysyłasz wiadomości e-mail lub do których niedawno została wysłana wiadomość e-mail.
  • W trybie offline nie są dostępne foldery archiwalne, foldery zespołu, zadania ani elementy z listy Ulubione.
Wyszukiwanie elementów w skrzynce pocztowej lub ich sortowanie w trybie offline jest niedostępne. W tym trybie nie działają również wbudowane filtry.
Poniższa tabela przedstawia listę przeglądarek współpracujących z Exchange 2013 pod kątem ich wsparcia dla trybu Offline na platformie Windows (zgodnie z aktualizacją funkcjonalności na stronach Technet):
Przeglądarka
WindowsXP
/Windows 2003
Windows Vista /Windows 2008
Windows 7
Windows 8
Internet Explorer 8
tylko online
tylko online
tylko online
niedostępne
Internet Explorer 9
niedostępne
tylko online
tylko online
niedostępne
Internet Explorer 10
niedostępne
niedostępne
jest tryb offline
jest tryb offline
Internet Explorer 11
niedostępne
niedostępne
optymalne – jest tryb offline
optymalne – jest tryb offline
Firefox 17 i nowsze
tylko online
tylko online
tylko online
tylko online
Safari 5.1 i nowsze
light
light
light
light
Chrome 24 i nowsze
jest tryb offline
jest tryb offline
jest tryb offline
jest tryb offline

Chrome w wersji 24 wspiera tryb offline dla MacOs i LinuxaFirefox wspiera tryb offline od wersji 23, również dla systemów MacOs i Linux
Safari w wersji 6 wspiera tryb Offline dla MacOs
Wersje przeglądarek na tablety nie wspierają trybu Offline.

Brak komentarzy: