Virtual Study

31 sierpnia 2012

Przenoszenie maili między kolejkami

Co zrobić, kiedy mamy problem z serwerem Exchange, stoi na nim kolejka wiadomości, a my chcemy wykorzystać inny serwer Exchange w naszej organizacji, żeby wypchnąć te wiadomości na zewnątrz? W niektórych topologiach zadziała w Exchange 2010 shadow redundancy, ale jeżeli nie mamy serwerów Edge na styku z internetem, rozwiązanie może być bardziej skomplikowane.

Jeden z Exchange’owych MVP - Anthony Costeseque podpowiedział takie rozwiązanie:

$array = @(Get-Message -Queue "QueueName" -ResultSize unlimited)

$array | ForEach-Object {$i++;Export-Message $_.Identity | AssembleMessage -Path ("c:\MailsExport\"+ $i +".eml")}

W ten sposób wszystkie maile z kolejki mamy we wskazanym katalogu wyeksportowane w formacie .eml. Możemy teraz przenieść je do folderu Transport Pickup na drugim serwerze - zostaną one wrzucone do kolejki i wysłane.

Brak komentarzy: