Virtual Study

14 sierpnia 2012

Nowe aktualizacje dla Exchange 2007 i 2010

Co prawda Microsoft zapowiadał, że dla Exchange 2007 nie będzie już nowych rolup’ów po RU7, ale jednak wykryto kilka błędów koniecznych do poprawienia, no i wydano Exchange 2007 SP3 RU8. Pełna lista poprawek, które znalazły się w RU8 opublikowana jest w artykule KB 2734323 Description of Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 3.

Równolegle (chociaż z lekkim opóźnieniem – cały wysiłek poszedł w Preview Exchange 2013) pojawił się Exchange 2010 SP2 RU4. Opis poprawek można znaleźć w artykule KB 2706690 Description of Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 Service Pack 2. Warto zwrócić uwagę na usunięcie problemu z niepoprawnie działającą retension policy (2685001) i problemami z delegowaniem uprawnień do skrzynki (2701162). Poprawka RU4 również nie wymaga ręcznego wyłączania Forefront Protection, czego wcześniejsze wersje wymagały – teraz robione jest to automatycznie.

Brak komentarzy: