Virtual Study

31 maja 2012

Mała wielka zmiana w Exchange

Kiedy w Service Packu 1 pojawił się w ustawieniach DAG parametr AllowCrossSiteRPCClientAccess, wiele osób miało nadzieję na pełną automatyzację przy przełączaniu Outlooków pomiędzy site’ami w przypadku awarii (dla Database Availability Group rozciągniętej między site’ami).

image

Niestety przełącznik ten był nieaktywny (niezależnie od ustawień). W przypadku awarii ośrodka podstawowego i niedostępności serwerów w tym ośrodku, bazy przełączały się automatycznie do ośrodka zapasowego, ale Outlooki wskazywały na ten sam serwer CAS (zdefiniowany we właściwościach bazy danych). Oczywiście powodowało to przejście w stan disconnected i nerwowe telefony użytkowników. Administratorzy radzili sobie przekierowywując skryptami klientów do ośrodka zapasowego (np. poprzez przypisanie innego adresu IP do nazwy CAS Array dla danego site’u.

Wprowadzona kilka dni temu poprawka RU3 dla Exchange 2010 SP2 zmienia ten stan rzeczy. W przypadku przełączenia aktywnej bazy do innego site’u, nastąpi automatycznie modyfikacja. Gdy mamy atrybut DAG’a AllowCrossSiteRPCClientAccess ustawiony na $false (jest to wartość domyślna), zdefiniowany w profilu Outlooka odnośnik do serwera RPC zostanie zaktualizowany na RPC Client Access Server Array, w lokalizacji AD, w której baza jest aktywna i zamontowana. Zmiana ta nie modyfikuje atrybutu RPCClientAccessServer, wskazującego na preferowany site. Przełączenie spowoduje wyłączenie Outlooków, ale po ich uruchomieniu klienci połączą się z aktywną bazą poprzez CAS Array w lokalizacji z aktywną bazą.

Jednak takie rozwiązanie nie każdemu może się podobać – każde przełączenie bazy (co w przypadku DAG’a zbudowanego z dwóch serwerów w oddzielnych site’ach AD może zdarzać się stosunkowo często) powoduje wyłączenie Outlooków dla wszystkich przełączanych userów. Żeby tego uniknąć możemy zmienić komendą set-databaseavailabilitygroup wartość atrybutu AllowCrossSiteRPCClientAccess na $true.

Wszystkie aspekty operacji ciekawie opisał Ross Smith IV na blogu produktowym Exchange. Zachowanie Outlooka w trakcie przenoszenia między bazami, które jest analogiczne do powyższej sytuacji również zostało opisane przez Rossa na tym samym blogu.

Brak komentarzy: