Virtual Study

21 czerwca 2011

Skrypt do listowania członków grup globalnych w domenie

Import-Module ActiveDirectory
$groups=Get-ADGroup -filter {GroupCategory -eq "Security" -and GroupScope -eq "Global"}
foreach ($g in $groups)
{ Write-Host "Members of group" $g.name
Get-ADGroupMember $g.name | Select-Object name
}

Tak dla pamięci – prosty skrypt do listowania członków grup security w domenie Windows 2008 R2.

1 komentarz:

Neo pisze...

Dość ciekawe narzędzie udało mi się ostatnio znaleźć na stronie: http://ctxadmtools.musumeci.com.ar/ - AD Group Members dzięki któremu możemy szybko uzyskać informacje o wszystkich grupach w domenie i liczbie użytkowników i zapisać to wszystko do pliku XLS. Pozdrawiam Adam