Virtual Study

15 maja 2011

Best Practices for Virtualizing Exchange Server 2010 with Windows Server 2008 R2 Hyper V

Często spotykam się z pytaniami na temat wirtualizacji Exchange na różnych platformach. Właśnie pojawiłsięwhite paper, opisujący doświadczenia zebrane przy wdrażaniu Exchange 2010 na platformie Hyper-V R2. Zachęcam do lektury

Download details: Best Practices for Virtualizing Exchange Server 2010 with Windows Server® 2008 R2 Hyper V™

Brak komentarzy: