Virtual Study

24 kwietnia 2009

Problemy z usługami webowymi wystawiania certyfikatów dla Windows Mobile

Jednym z problemów związanych z nowymi produktami Microsoftu jest wprowadzanie nowych cech nie do końca zgodnych z poprzednimi wersjami systemu. I tak np. usługi web enrollmentu czyli wystawiania certyfikatów przez www inaczej zachowują się na Windows 2003 i Windows 2008 (co jest zrozumiałe ze względu na inną wersję serwera IIS), ale inaczej też działa wystawianie dla Windows XP i Winows Vista, nawet jeżeli używamy tej samej wersji przeglądarki webowej.

Jeżeli chcemy, żeby web enrollment działał poprawnie dla Visty na platformie Windows 2003 musimy doinstalować specjany dodatek:

How to use Certificate Services Web enrollment pages together with Windows Vista or Windows Server 2008

Wiąże się to z innym modelem bezpieczeństwa i używaniem kontrolek ActiveX na obu tych platformach. Wprowadzenie zmian dla Web Enrollment uniemożliwia jednak obsługę systemu Windows Mobile poprzez strony web enrollmentu. Konieczne są kolejne zmiany w stronach asp. Na szczęście jest to opisane przez Microsoft w kolejnych dokumentach:

Certificate Web Enrollment Pages do not support Windows Mobile devices when they are released on computers that are running Windows Server 2008 or Windows Server 2003 and that have Certificate Services installed

Windows Mobile devices cannot use Certificate Web Enrollment Pages in Windows Server 2003 or in Windows Server 2008

Niestety, poprawki te nie są dostępne w polskiej wersji językowej, co wymaga dodatkowej pracy od administratora. No comments…

smile_sad

Brak komentarzy: