Virtual Study

22 kwietnia 2009

Exchange Online Developer Guide

Ciekawy dokument dla osób wdrażających hostowane usługi Exchange pojawił się w ostatnich dniach na stronach Microsoft:

Download details: Exchange Online Developer Guide

Usługa Exchange Online zyskują ostatnio coraz większą popularność, chociażjeszcze w Polsce mało o nich słychać. Ostatnio do pakietu dołączyć również hostowany OCS, co w połączeniu z Live Meetingiem i Sharepointem dają duże możliwości firmom zainteresowanym wyniesieniem usług na zewnątrz.

Brak komentarzy: