Virtual Study

03 czerwca 2008

Mailbox Size Gui Script for Exchange 2007

Glen Scales opublikował kolejną, już piątą wersję skryptu pokazującego w sposób graficzny rozmiar skrzynek użytkowników Exchange - funkcjonalność, której najbardziej mi brakuje w konsoli graficznej Exchange. Każda kolejna wersja ma nowe lub poprawione funkcje. Teraz doszło filtrowanie na podstawie poziomów quoty i historia zmian.

Brak komentarzy: