Virtual Study

22 lutego 2008

Update Rollup 6 for Exchange Server 2007

Microsoft wydal 6 paczkę poprawek dla Exchange'a 2007. Poprawek jet dużo (5 paczka była opublikowana w październiku), ale co ciekawe opublikowane poprawki dotyczą tylko wersji RTM, paczka dla wersji SP1 zostanie wydana osobno. Wiąże się to z nową polityką poprawek Microsoftu, o której już pisałem w zeszłym roku - są one kumulatywne, więc Rollup 6 zawiera 5 poprzednich. Jak można się domyślać SP1 teżje zawiera, więc dla SP1 musi być przygotowany w odchudzonej wersji.

Opis Update Rollup 6 dla Exchange Server 2007

Brak komentarzy: