Virtual Study

03 lutego 2008

Move mailbox - problem

Natrafiłem ostatnio w Exchange 2007 na ciekawy błąd przy przenoszeniu skrzynek:

Error occurred in the step: Approving object. The server is not operational., error code: -2147016646

Co ciekawe, błąd występował tylko dla niektórych skrzynek. Po dokładniejszym badaniu tematu okazało się, że błąd ten pojawia się również przy eksporcie skrzynek, a nawet w Exchange 2003. Rozwiązanie okazało się banalnie proste - wystarczy uruchomić program fixmapi.exe, który domyślnie pojawił się w systemie operacyjnym razem z przeglądarką IE 5.0 - Description of the Fixmapi.exe Tool Included with Internet Explorer 5. I po kłopocie

Brak komentarzy: