09 maja 2018

Adresy i nazwy niezbędne dla pracy z Office 365

Jednym z częściej pojawiających się problemów przy wdrażaniu Office 365, zwłaszcza przy modelu hybrydowym Exchange i Skype dla Firm, jest odpowiednie skonfigurowanie reguł i wykluczeń na urządzeniach sieciowych, odpowiedzialnych za zabezpieczanie dostępu i publikację usług. Wiąże się to z rozległością usługi Office 365 - bardzo duża liczba adresów IP oraz nazw domenowych hostów, dla kórych administrator sieci powinien ruch przepuścić, tak żeby usługi działały poprawnie (w przypadku hybrydy Exchange jest to szczególnie ważne w odniesieniu do usług SMTP i autodiscover).
Żeby taką procedurę ułatwić, Microsoft opublikował i stale aktualizuje na stronach pomocy technicznej odpowiednią specyfikację - Office 365 URLs and IP address ranges (łatwiej zapamiętać skrót - http://aka.ms/o365ip). Lista ta jest również dostępna w postaci arkusza csv oraz pliku xml, Mozna również znaleźć w internecie narzędzia społecznościowe, które konwertują takie pliki do formatu łatwo przyswajanego przez firewalle, jak np. Azure Range.
Jednak dla uproszczenia aktualizacji konfiguracji już niebawem Microsoft udostępni usługę w formie web service'u, która będzie pozwalała na pobieranie listy w sposób automatyczny z użyciem REST w formatach JSON i csv. Wtedy dotychczasowy sposób publikacji informacji zostanie zatrzymany.
Żeby zacząć testować usługę i przeczytać więcej informacji, w jaki sposób pobierać dane, dobrze jest zajrzeć na stronę Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365 - zakładka nr 4, gdzie podane są nawet przykłady użycia - np. pobranie nazw i adresów IP punktów końcowych dla usługi Exchange Online.

Brak komentarzy: