24 kwietnia 2016

Nowa możliwość poznawania technologii chmurowych dla IT Pro

Kolejne zmiany w technologiach, wykorzystywanych w IT pokazują, że specjalista IT musi dużo czasu poświęcić na aktualizację wiedzy i poznawanie nowości technologicznych. Od kilku lat Microsoft promuje swoje technologie chmurowe i mimo tego, że najczęściej nadal zajmuję się technologiami działającymi w serwerowniach klientów, to staram się nadążać, a przynajmniej śledzić zmiany technologii chmurowych, zwłaszcza, że są one coraz bardziej powiązane ze sobą jak i z technologiami on-premises (modele hybrydowe wdrożenia). W tym tygodniu Microsoft żeby wspomóc specjalistów IT w dostosowywaniu się do nowych technologii chmurowych uruchomił dw nowe programy – Microsoft IT Pro Cloud Essentials oraz Microsoft IT Pro Career Center.  
IDC prognozuje, że o ile całość zatrudnienia w IT będzie rosła o 4% każdego roku do roku 2020, to liczba stanowisk związanych ze środowiskiem chmurowym będzie zwiększać się kilkukotnie szybciej. Prognozuje się, że do roku 2020, ponad 1/3 stanowisk IT będzie związana z technologiami  chmurowymi.  
Żeby sprostać tym wyzwaniom trzeba poznawać szybko zmieniające się technologie chmurowe. Microsoft dotychczas udostępniał 30-dniowe wersje ewaluacyjne, ewentualnie roczne (np. w ramach subskrypcji trenerskiej). Teraz pojawiła się możliwość przedłużenia testów, z dodatkowym wsparciem, a nawet voucherem na wybrany egzamin. Takie możliwości daje nam program Microsoft IT Pro Cloud Essentials, który obejmuje:
- usługę Azure z limitem kosztowym, do wypróbowania różnych scenariuszy, jak np. backup, bezpieczeństwo, disaster recovery.
- subskrypcja Pluralsight na wybrane szkolenia on-line.
- rozszerzone wsparcie poprzez forum TechNet.
- możliwość zgłaszania incydentów technicznych dla usługi Azure.
- voucher egazminacyjny.
- rozszerzone czasowo triale na Enterprise Mobility Suite oraz Office 365.

Dodatkowo można spróbować poszukać nowych wyzwań na portalu Microsoft IT Pro Career Center.
Portal Microsoft IT Pro Career Center przedstawia możliwe ścieżki kariery w chmurze, pozwala lepiej poznać role chmurowe oraz uzyskać dodatkowe informacje: 
- Mapa stanowisk IT związanych z chmurą.
- Informacje o zapotrzebowaniu na poszczególne role i widełkach płacowych.
- Ścieżki rozwoju na poszczególne role.
- Informacje na temat trendów rynkowych i wymaganiach ze strony pracodawców.

Kształcić na pewno się warto, więcej informacji można znaleźć na wymienionych powyżej portalach lub na blogu zespołu produktowego.

Brak komentarzy: