14 grudnia 2015

Shared Line Appearance w Skype for Business CU1


Główną zmianą czy też rozszerzeniem funkcjonalnym, jakie pojawiło się w pakiecie Cummulative Update 1 jest funkcjonalność Shared Line Appearance (SLA). Ma ona pozwolić grupie użytkowników/urządzeń współdzielić numer dla rozmów wychodzących oraz przychodzących. Analogiczne funkcjonalności istnieją np. w Asterisku czy CUCM.
Żeby obsłużyć SLA w CU1 pojawiły się nowe cmdlety, które pozwalają przypisać numer do grupy, przypisywać indywidualne numery do grupy i weryfikować ich przypisanie, a nawet ustalać ilość połączeń, które jednocześnie można przeprowadzić - https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398867.aspx. Dla połączeń przychodzących można ustawić sygnał zajętości (Busy on Busy), jeżeli wszyscy w grupie rozmawiają, Można również przekierować połączenie na pocztę głosową.
Dodatkowo w ramach grupy podpiętej do linii współdzielonej można sprawdzić status połączeń innych osób w grupie, zaparkować rozmowę i odebrać z innego telefonu w ramach grupy.
Nowa funkcjonalność jak na razie jest dostępna w telefonach Polycom VVX z firmware 5.4.1 (a właściwie ma być, bo nadal ta wersja firmware jeszcze oficjalnie nie jest dostępna). Dzięki uprzejmości polskiego biura Polycom dostałem do testów telefony VVX 500 i 400 z beta wersją nowego firmware’u. Przy okazji dodam, że telefony Polycom VVX obsługują opisywaną przeze mnie technologię Better Together over Ethernet, pozwalającą na przekierowywanie rozmów z klienta Lync/Skype for Business do telefonu. Oprogramowanie BToEConnector (aktualna wersja 3.1) nie wymaga konfiguracji, ale ma ograniczenie w porównaniu z odpowiednikami Audiocodesa czy SNOM-a – wymaga aby komputer był podpięty do sieci poprzez port ethernetowy w telefonie.
Wrócę jednak do funkcjonalności SLA. W pierwszej kolejności oczywiście musimy ją skonfigurować na serwerze SfB. Musimy zacząć od dodania nowej aplikacji, powiązanej z daną pulą serwerową (jej FQDN podajemy w wywołaniu komendy):
New-CsServerApplication -Identity 'Service:Registrar:%FQDN%/SharedLineAppearance' -Uri http://www.microsoft.com/LCS/SharedLineAppearance  -Critical $false -Enabled $true -Priority (Get-CsServerApplication -Identity 'Service:Registrar:%FQDN%/UserServices').Priority 
Kolejnym krokiem jest aktualizacja modelu zarządzania poprzez role:
Update-CsAdminRole
a następnie zrestartować usługę FrontEnd:
Stop-CsWindowsService RTCSRV 
Start-CsWindowsService RTCSRV
W ten sposób nasze środowisko jest przygotowane do SLA, możemy utworzyć pierwszy obiekt SLA. Jest to po prostu zwykły obiekt użytkownika domenowego (funkcyjnego), dla którego jest konfigurowana funkcjonalność SLA. Użytkownik musi być włączony do SfB i mieć przydzieloną funkcjonalność Enterprise Voice. Jeżeli utworzymy w domenie użytkownika SLAGroup1, włączymy mu funkcjonalność SfB z opcją Enterprise Voice to następnym krokiem jest ustawienie konfiguracji:
Set-CsSlaConfiguration -Identity SLAGroup1 -MaxNumberOfCalls 2 -BusyOption BusyOnBusy
Oczywiście, ilość równoległych połączeń i zachowanie w przypadku zajętości należy ustalić w zależności od środowiska.
Mając konfigurację możemy dodać delegatów, czyli osoby współdzielący dany numer/linię telefoniczną.
Add-CsSlaDelegates -Identity SLAGroup1 -Delegate sip:konrad.sagala@promise.pl

Na telefonie pojawią się dodatkowe pozycje, pozwalające odebrać rozmowy w imieniu grupy:Brak komentarzy: