Virtual Study

05 listopada 2011

Problem z POP3 w Exchange 2010 SP1

Kolejne paczki poprawek się pojawiają, a błąd nadal występuje – po skonfigurowaniu usługi POP3 (niestety niektóre aplikacje wymagają tego typu połączeń) serwer nie odpowiada Smutek

Rozwiązanie jest znane od dawna, ale nadal nie zostało zawarte nawet w najnowszym rollupie RU6.

Wystarczy do pliku konfiguracyjnego usługi POP3 - jeżeli instalowaliśmy Exchange 2010 w domyślnej konfiguracji to jest to C:\program files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\PopImap\Microsoft.Exchange.Pop3.exe.config dopisać zależność od komponentu kompatybilności (znowu ścieżka dla domyślnej instalacji) i zapamiętać zmiany:

<dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Microsoft.Exchange.Compliance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
<codeBase version="14.0.0.0" href="
file:///C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\Microsoft.Exchange.Compliance.dll" />
</dependentAssembly>

Teraz musimy tylko zrestartować usługę POP3 i powinno zacząć działać poprawnie.

Analogiczny błąd występuje również dla usługi IMAP4.

Brak komentarzy: