Virtual Study

09 stycznia 2011

Lync Group Chat Server na tym samym SQL?

Ostatnio zadano mi pytanie, czy przy instalacji Group Chat Servera w Lyncu 2010 można użyć SQL Servera w wersji Express, czy musi to być pełna wersja SQL? W dokumentacji nie jest to wyraźnie określone (w każdym razie w informacji o bazie danych nie ma słowa o wersji Express). Jednak gdybyśmy mieli mało sprzętu i chcieli użyć przy małej instalacji tej samej maszyny co serwer FrontEnd? Sprawdziłem, – jest to możliwe.

Podstawową kwestią jest przygotowanie pustej bazy danych na instancji RTC (automatycznie tworzonej przy instalacji serwera Lync Standard). Musimy uważać przy zakładaniu bazy i wybrać w opcjach bazy danych odpowiednie ustawienia sortowania – program instalacyjny akceptuje tylko jedno ustawienie - SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, a nie regionalne ustawienia poszczególnych krajów.

Brak komentarzy: