Virtual Study

03 grudnia 2010

Weryfikacja reguł w skrzynkach innych użytkowników

Ostatnio zadano mi pytanie o możliwość sprawdzenia, jakie reguły użytkownicy mają ustawione w swoich skrzynkach. Normalnie wchodzimy w ustawienia reguł w Outlooku lub OWA, ale weryfikować w ten sposób wszystkie skrzynki? Trochę zbyt kłopotliwe.

Ciekawy skrypt, który realizuje taką akcję w Exchange 2007 poprzez dostęp przez OWA pokazuje Glen Scales na swoim blogu - Reporting Inbox Rules with OWA via Script.

Jeszcze prościej jest w Exchange 2010 – możemy użyć specjalnych cmdletów do obsługi reguł. Do wyświetlania reguł wszystkich użytkowników użyjemy:

Get-InboxRule –Mailbox <MailboxUser> | Select Name, Description

Ciekawy artykuł pokazujący, jak zarządzać regułami centralnie poprzez EMS opublikował Anderson Patricio na msexchange.org. Należy tylko pamiętać, że w celu zarządzania regułami w cudzej skrzynce, musimy wcześniej mieć odpowiedni poziom uprawnień.

Brak komentarzy: