22 września 2010

Znikający shell do Exchange 2010 po instalacji SP1

Po instalacji Service Packa 1 na kolejnym serwerze Exchange 2010, zauważyłem, że w start menu zniknął odnośnik do Management Shella. Poszperałem w necie i okazało się, że nie jest to problem odosobniony – w trakcie instalacji SP1 regenerowane jest podmenu Exchange w systemie i jak widać czasami nie jest to robione optymalnie. Skrót do Shella wbrew pozorom nie jest prostym odnośnikiem do konkretnego pliku, dlatego też przedstawiam procedurę, jak odtworzyć sobie potrzebny skrót:

  1. Sprawdź, czy skrypty CommonConnectFunctions.ps1, ConnectFunctions.ps1 i RemoteExchange.ps1 znajdują się w katalogu %ExchangeInstallPath%\bin.
    UWAGA: Jeżeli skryptów nie ma w powyższej lokalizacji, można je skopiować z nośnika instalacyjnego EXchange z katalogu \setup\serverroles\common.
  2. Na Pulpicie utwórz nowy skrót, w polu Type the location of the item , wpisując poniższy tekst:
    %SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -command ". '%ExchangeInstallPath%\bin\RemoteExchange.ps1'; Connect-ExchangeServer -auto" .
  3. Wprowadź nazwę Exchange Management Shell i naciśnij Finish.
  4. We właściwościach skrótu wyczyść pole Start In (prawoklik na Properties).
  5. Zmień ikonę z domyślnej Powershella na Exchange – we właściwościach skrótu kliknij przycisk Change Icon , a następnie wpisz:
    %SystemRoot%\Installer\{4934D1EA-BE46-48B1-8847-F1AF20E892C1}\PowerShell.exe i zatwierdź zmianę.
  6. Skopiuj nowy skrót w następujące miejsce:
    %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\ Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Exchange Server 2010

Brak komentarzy: