17 sierpnia 2010

Usuwanie aliasu dla wszystkich skrzynek w organizacji Exchange

Co jakiś czas dostaję pytanie o roziwązanie prostego ale uciążliwego problemu – jak usunąć alias domeny, której nasza firma przestała używać? Dla 3 kont to chwila, dla 1000 trochę gorzej. Oczywiście z pomocą przychodzi power shell:

#
# Usuwanie adresów wg wzorca
# (przykładowa domena zladomena.com.pl)
# dla wszystkich skrzynek w domenie
# Wcześniej należy wykluczyć
# domenę z Default e-mail policy (i wszystkich innych)
# Autor: Konrad Sagała
#

$ConfirmPreference="None"

# definiowanie tablicy na dane wynikowe i inicjowanie zmiennych
$i = 0

get-mailbox |ForEach-Object {
    $maile = $_
    for ($i=0; $i -lt $_.emailaddresses.count; $i++)
        {
            if ($_.emailaddresses[$i] -like "*@zladomena.com.pl")
                   {
                $zlyadres = $_.emailaddresses[$i]
                $maile.emailaddresses -= $zlyadres
                $maile | Set-Mailbox
                }
        }
}

Brak komentarzy: