Virtual Study

18 czerwca 2010

Wydano Update Rollup 4 dla Exchange 2010

Właśnie został wydany Update Rollup 4 dla Exchange 2010.

Artykuł KB 982639 opisuje zmiany i poprawki, które zostały zawarte w tym pakiecie. Najważniejsze z nich (oczywiście jak zawsze pakiet zawiera również poprawki z poprzednich Rollupów):

  • KB 980852 rozwiązanie problemu z RpcClientAccess przy otwieraniu bazy Recovery Database Mailbox.
  • KB 979801 rozwiązanie problemu z Powershell Application Pool przy włączeniu funcji ClientThrottlingStateTracer.
  • KB 980364 rozwiązanie problemu z usługą transportową, (StackOverflowException) kiedy Transport Agent przetwarza załącznik, a włączone jest rejestrowanie przesyłek.
  • KB 980353 rozwiązanie problemu z AddressBookService przy wywołaniu GetHierarchyInfo.
  • KB 979790 rozwiązanie problemu z awarią klienta IMAP przy przetwarzaniu wiadomości niezgodnej z RFC.

Poprawiona również została replikacja baz folderów publicznych oraz filtrowanie załączników XML w celu umożliwienia ich zapisania z poziomu OWA.

Brak komentarzy: