Virtual Study

23 marca 2010

Ciekawy skrypt udostępniający GUI do migracji skrzynek Exchange 2003 do Exchange 2010 pomiędzy lasami

Czasami trzeba ułatwiać sobie życie, jeśli nie lubisz pisać skryptów. Ciekawy skrypt pokazujący jak wykorzystać GUI do przenoszenia skrzynek między lasami w trakcie migracji Exchange 2003 do Exchange 2010 udostępniono na blogu MSEchangeHelp:

GUI Script for Ex2k3 to Ex2010 Cross Forest Move Mailbox

Brak komentarzy: