Virtual Study

05 lutego 2010

Jak zmusić SBS 2003 żeby działał bez domeny?

Ostatnio spotkałem się z takim problemem i rozwiązanie okazało się bardzo proste, chociażnie takie trywialne… Zasadniczo, jeżeli zainstalujemy SBS 2003 jako serwer z pominięciem kroku tworzenia domeny, to serwer będzie się restartował co godzina – co zostało opisane w artykule http://support.microsoft.com/kb/555087. Podobnie gdy odinstalujemy AD poprzez dcpromo. Odpowiada za to usługa o nazwie SBCore lub -  C:\WINDOWS\system32\sbscrexe.exe
Nawet ubity proces ten uruchamia się i chroniony jest przed wyłączeniem, nawet przed administratorami.
Używając narzędzia Process Explorer, można wstrzymać wykonanie procesu (suspend) i wtedy zmodyfikować odpowiednio środowisko. W tym celu należy zmienić w rejestrze uprawnienia dla klucza HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SBCore, dodając grupie administratorów pełne uprawnienia do gałęzi i ewentualnych kluczy podrzędnych.
Dodatkowo w kluczu znajduje się wartość "Start" typu DWORD z domyślną wartością 2. Należy ją zmienić na 4 (co odpowiada wartości "Disabled").
TEram możemy wrócić do process explorera i zabić wstrzymany proces. Tym razem nie powinien się uruchomić.

Znalezione na:

http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=173731

Brak komentarzy: