Virtual Study

20 maja 2009

Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 1

Microsoft wydał dzisiaj 8 Rollup do SP1. Poprawiono w nim kilka znalezionych ostatnio błędów, a zwłaszcza dodany przez RU7 błąd opisany w KB 969690 zmieniający adres nadawcy w potwierdzeniach dostarczenia wiadomości (DN). Pisałem niedawno jak obejść ten problem, teraz został on usunięty. Więcej o usuniętych przez RU8 błędach:

Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 1

Brak komentarzy: