Virtual Study

22 lutego 2009

OCS 2007 R2 – aktualizacja telefonów

Możliwość wykorzystania sprzętowych telefonów, tzw. Office Communicator Phone Edition (OCPE) jest jedną z wielu ciekawych funkcji Office Communication Servera. OCS 2007 w wersji RTM wprowadził dodatkową usługę instalowaną na zewnętrznym serwerze sharepointowym o nazwie OCS Update Service. Jej instalacja i konfiguracja nie była zbyt skomplikowana, jednak konieczność doinstalowania i utrzymania kolejnego serwera Windows 2003, bo dodatek nie współpracował z IIS 7.0, w dodatku z WSS 3.0 lub lub pełną wersją sharepointa, była trudna do zaakceptowania (zwłaszcza dla firm, które zmigrowały środowisko na platformę Windows 2008). W wersji OCS 2007 R2 moduł do aktualizacji telefonów (o zmienionej nazwie Device Updater) jest zintegrowany z usługami webowymi serwera OCS i w zasadzie jest dostępny od razu po instalacji OCS 2007 R2 (nawet w wersji Standard. Dostępny jest z poziomu menu kontekstowego dla puli, jak widać na poniższym rysunku.

OCSDevUpd1

Po uruchomieniu powinniśmy oczywiście pobrać ze strony Microsoftu najnowszą wersję oprogramowania OCPE (jak na razie jest to wersja 6907.0) i rozpakować ściągnięty plik – otrzymamy pojedynczy plik ucupdates.cab. Teraz możemy plik dodać do zasobów DeviceUpdatera jak widać na kolejnym rysunku.

image

Plik po rozpakowaniu wrzuci nam poprawki na kilka różnych urządzeń. Musimy je zaaprobować, klikając przycisk approve

image

Po zaaprobowaniu poprawki przeniosą się z zakładki Pending Updates na Deployed Updates. I to w zasadzie wszystko. Nasze telefony OCPE powinny zacząć się aktualizować. Oczywiście jeszcze należy pamiętać o dwóch drobiazgach. Niestety telefonów OCPE nie można aktualizować z pendrive’a czy też w inny podobny sposób, więc musimy zrealizować taką procedurę. Pierwszym problemem może być wersja oprogramowania zainstalowana na telefonie. Zasadniczo, telefony OCPE muszą mieć  wersję co najmniej 522.98, żeby skorzystać z nowej wersji updatera, chociaż dla staszych wersji serwer OCS R2 wysyła dodatkowo pakiet przejściowy 522.103. Jednakże dla telefonów korzystających z bardzo wczesnych wersji oprogramowania są z tym problemy. Wtedy niezbędna jest aktualizacja przy pomocy starej wersji aktualizatora. Druga kwestia to DNS. Telefon szuka serwera aktualizacji przez rekord ucupdates, który wskazuje na nazwę hosta świadczącego usługi aktualizacji - np. jeżeli serwer OCS ma nazwę ocs.contoso.com, to musimy opublikować rekord ucupdates.contoso.com wskazujący na powyższego hosta:

ucupdates.contoso.com –cname ocs.contoso.com

Oczywiście informacje o aktualizacji można sprawdzić w logach serwera, które znajdują się w katalogu instalacyjnym OCS R2, w podkatalogu

 \Web Components\DeviceUpdateFiles\Logs\Server\Audit\imageUpdates.

Brak komentarzy: