Virtual Study

20 stycznia 2009

Zmiany przy wielu kontrolerach

W bardziej rozbudowanych środowiskach, gdzie w lokalizacji z serwerami Exchange jest kilka kontrolerów domeny przy większych zmianach, jak np. import, przenoszenie, zakładanie wielu skrzynek często możemy zauważyć, że w kolejnym ruchu serwer stwierdza, że nie może znaleźć danego obiektu. Wiąże się to z opóźnieniami replikacyjnymi pomiędzy poszczególnymi kontrolerami. Jeżeli w lokacji jest tylko jeden DC, to wszystkie zmiany są “konsumowane” na bieżąco. Jeżeli jest kilka, to serwer Exchange sięga losowo do dostępnych kontrolerów, co powoduje możliwość odpytania przy kolejnym poleceniu maszyny, która jeszcze nie “zauważyła” najnowszych zmian. Większość poleceń Management Shella posiada przełącznik –DomainController, ale to nie zawsze pomaga. Czasem przy większych zmianach korzystniej jest na chwilę przejść na “ręczne sterowanie”, czyli wyłączyć mechanizm AD Topology i wskazać statycznie, z której maszyny ma serwer Exchange korzystać w czasie operacji i na koniec włączyć automatykę ponownie:

$dc = 'DC-name'
$gc = 'GC-name'
set-exchangeserver <server> -StaticDomainControllers $dc -StaticGlobalCatalogs $gc

...

set-exchangeserver <server> -StaticDomainControllers $null -StaticGlobalCatalogs $null

Brak komentarzy: