Virtual Study

24 lipca 2008

Forefront Server for Exchange - błąd 6014

Natrafiłem dzisiaj na ciekawy błąd w serwerze FSE. Przy konfiguracji kilkuserwerowej aktualizacja poprawek zorganizowana w konfiguracji hub & spoke - jeden serwer pobiera z internetu poprawki, a pozostałe pobierają je z niego poprzez udostępniony katalog. Nagle pewnego dnia wszystkie serwery (oprócz maszyny pełniącej rolę huba) przestały pobierać poprawki, wywalając błąd 6014 i twierdząc, że

Microsoft Forefront Server Security encountered an error while performing a scan engine update.
   Scan Engine: Kaspersky5

Update Path: file:///\\labx.pepug.org\fseupdates/x86/Kaspersky5

Error Code: 0x8007052E
Description: The product license has expired.

Oczywiście licencje były poinstalowane, więc o co chodzi?

Okazało się, że problem był spowodowany przez zmianę hasła na koncie, które łączyło się do współdzielonego katalogu. Po aktualizacji hasła UNC w general options konsoli Forefronta wszystko ponownie zaczęło działać.

Brak komentarzy: