Virtual Study

01 kwietnia 2008

Foldery publiczne czy Sharepoint?

I znowu sobie zadaję pytanie... Można tak zacytować, zastanawiając się co wybrać. Chociaż foldery publiczne są funkcjonalnością wymierającą, czy też nie tak ważną jak kiedyś, to jednak ilość użytkowników tej technologii zmusiło Microsoft do dodania narzędzi administracyjnych do folderów w SP1 do wersji 2007. Jednocześnie Microsoft potwierdził fakt istnienia folderów publicznych w Exchange 14. W ostatnich dniach pojawił się również ciekawy artykuł na blogu zespołu Exchange ułątwiający podjęcie decyzji na jakie rozwiązanie się zdecydować:

You Had Me At EHLO... : Updated Exchange Public Folder Guidance

Brak komentarzy: