Virtual Study

11 grudnia 2007

Zwiększanie limitu na wielkość skrzynki pocztowej

Ostatnio spotkałem się kilkukrotnie z pytaniem o problem z podnoszeniem limitu na wielkość skrzynki pocztowej w serwerze Exchange 2003 (w szczególności SBS 2003) powyżej 2 GB. Standardowo konsola administracyjna pozwala wpisać wartość co najwyżej 2,097,151 KB (czyli 2GB). Ale od czego inwencja administatora i support toolsy do Windows 2003? Za wielkości krytyczne definiowane w konsoli ESM odpowiadają następujące atrybuty obiektów AD:

Limit pojemności

Atrybut

Issue warning at (KB) mDBStorageQuota
Prohibit send at (KB) mDBOverQuotaLimit
Prohibit send and receive at (KB) mDBOverHardQuotaLimit

Możemy zmodyfikować te atrybuty przy użyciu np. ADSIEdit, ale należy pamiętać, że nie będzie można ich później zmienić z konsoli ESM ani ADUC. 
Dla przykłądu poniższa procedurka pozwala na modyfikację limitu ustalanego dla bazy danych:

1.  Upewniamy się, że mamy zainstalowany zestaw narzędzi Windows Support Tools installed w aktualnej wersji. 
2.  Menu start, uruchom: adsiedit.msc i wciskamy ENTER. 
3. Przechodzimy do odpowiedniej bazy danych wewnątrz struktury Exchange, zgodnie z rysunkiem:

limits

4.  Klikamy na odpowiedni atrybut z listy, np. mDBOverHardQuotaLimit
5.  W okienku właściwości, podajemy nowe ograniczenie w kilobyte'ach i klikamy OK. Np przy limicie 3 GB, wpisujemy wartość 3145728 i OK.

limits2
6.  Zmieniamy (jeżeli chcemy) pozostałe dwa atrybuty,zatwierdzamy zmiany i zamykamy ADSIEdit. 

Brak komentarzy: